:point_right: Padajú ceny kusových kobercov. Až 50% zľavy na viac ako 1 000 produktov. :point_left:

Čo je záťažový koberec a záťažová trieda?

Sú interiéry, v ktorých plnia koberce oveľa viac funkcií než len tú základnú, čiže byť krytinou. Nielen komerčné ale aj bytové priestory s náročnou prevádzkou si niekedy vyžadujú kvalitný záťažový koberec . Ten disponuje vysokou úžitkovou hodnotou a zároveň spĺňa bezpečnostné a požiarne normy. Hlavnými heslami pre výber záťažového koberca sú spoľahlivosť, odolnosť, ľahká údržbovosť a samozrejme estetická hodnota. Záťažový koberec je možné zaobstarať v nenápadnom alebo atraktívnom dizajne, v ľubovoľnej farbe aj rozmeroch pre kancelárie, chodby ale aj v kusovom prevedení napríklad do kuchyne bytu. K správnemu rozhodnutiu pri kúpe koberca vám napomôžu tzv. záťažové triedy. Záťažové triedy stanovuje európska norma EN 13329, ktorá navyše rozlišuje medzi použitím v bytových (tri záťažové triedy), komerčných (štyri záťažové triedy) a priemyselných priestoroch (dve záťažové triedy).


Rozoznávame záťažové triedy:

- Záťažová trieda 22 (stredná, použitie domácnosť)
- Záťažová trieda 23 (domácnosť, vysoká záťaž)
- Záťažová trieda 31 (komerčné priestory, nízka záťaž)